Pülverizatör

Pülverizatör Tipleri

Tarımın verimliliğini artırmak ve ürün kayıplarını minimize etmek, modern tarım uygulamalarının temel hedeflerindendir. Pulverizatör, tarım savaşımının etkin bir şekilde yapılabilmesi için geliştirilen kritik bir makinedir.

Pülverizatör ve Modern Tarım

Pulverizatör ilaçlama makinesi, modern tarımın temel unsurlarından biridir ve birçok avantaj sunar. İlaçların hassas bir şekilde uygulanmasını sağlayarak ürün kayıplarını minimize ederler ve tarım ürünlerinin kalitesini artırırlar. Aynı zamanda çevresel etkileri de kontrol altına alarak çevre dostu tarım uygulamalarını teşvik ederler.

Pulverizatör veya atomizör ile kullanılabilen bu ilaçlar, hastalık, zararlılar veya yabancı otlarla mücadele etmek amacıyla kullanılır. Pülverizatörler, sıvı ilaçları, üzerlerindeki memeler yardımıyla damlalar şeklinde parçalar ve bu damlaları hassas bir şekilde hedef yüzeylere ileterek etkili bir tarım savaşımını mümkün kılarlar. Atomizör nedir sorusuna ise, pülverizatöre göre daha da küçük parçacıklar halinle ilacı püskürterek ilaçlama işlemini gerçekleştirir diyebiliriz.

Pülverizasyon Nedir?

Pülverizasyon nedir sorusu bir maddeyi toz veya ince parçacıklara dönüştürme işlemi olarak açıklanabilir. Bu terim genellikle katı veya sıvı maddelerin küçük taneciklere ayrılması veya dağıtılması anlamında kullanılır. Pülverizasyon nedir dendiğinde, farklı endüstri alanları da akla gelebilmektedir. Farklı alanlarda da yaygın bir şekilde kullanılır ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Mekanik Pülverizasyon: Bu yöntem, katı maddelerin fiziksel olarak ezilerek veya parçalanarak toz haline getirilmesini içerir. Öğütme makineleri, çekiçli değirmenler ve bilyalı değirmenler gibi araçlar kullanarak bu tür mekanik işlemler gerçekleştirilir.

Kimyasal Pülverizasyon: Kimyasal pülverizasyon, bir kimyasal reaksiyon yoluyla maddenin toz haline getirilmesini içerir. Bu işlem, maddenin kimyasal olarak ayrıştırılmasını veya dönüştürülmesini gerektirebilir.

Hava Püskürtme Pülverizasyon: Bu yöntem, sıvı bir maddeyi yüksek hızlı hava veya gaz akımı içine püskürtme işlemidir. Bu sayede sıvı madde damlacıkları hızla kurur ve toz haline gelir.

Farklı Çalışma İlkeleri ile Pülverizatör Tipleri

Pulverizatör sınıflandırılması, bu makine ve cihazların çeşitli tarım uygulamalarında nasıl kullanıldığını ve hangi amaçlar için en iyi seçenek olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Pülverizatörlerin sınıflandırılmasında temel kriterler, ilaçların damlalar halinde parçalanması ve hedefe iletilmesi için kullanılan yöntemlere dayanır.

 • Hidrolik pülverizatörler
 • Hava akımlı hidrolik pülverizatörler
 • Hava akımlı santrifüj etkili pülverizatörler
 • Isı enerjisiyle çalışan pülverizatörler

Hidrolik Pülverizatör

Hidrolik pülverizatör, sıvı ilacı yüksek basınçlı bir su akışı kullanarak damlalar halinde parçalayarak hedef yüzeylere ulaştırır. Hidrolik pülverizatörler, tarım uygulamalarının birçok yönünde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve farklı tipleri mevcuttur.

Çalışma Prensibi

Hidrolik pülverizatörlerin çalışma prensibi oldukça basittir. Bu makineler, bir pompa yardımıyla su ile karıştırılan ilacı yüksek basınçla püskürtür. Yüksek basınç, ilacı meme çıkış ağzında kinetik enerjiye dönüştürür. Bu enerji, sıvıyı oldukça yüksek bir hızla hava içine püskürtülmesini sağlar. İşte bu aşamada pülverizasyon gerçekleşir.

Pülverizasyon işlemi, memenin tipine ve yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Memeden çıkan yüksek hızlı sıvı jeti, havanın direnciyle karşılaşırken damlalar halinde parçalanır. Bu damlalar, çaplarına orantılı olarak taşıdıkları kinetik enerjiyle hedef yüzeylere iletilirler. İşte bu sayede ilaç, hastalık, zararlılar veya yabancı otlarla mücadele etmek için doğru ve etkili bir şekilde uygulanır.

Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Hidrolik pulverizatör, tarımın farklı yönlerinde kullanılmak üzere çeşitli tiplere sahiptir. Küçük, elle taşınabilir hidrolik pülverizatörler, bahçe veya küçük çiftliklerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bunlar genellikle bir operatör tarafından taşınabilir ve kullanılabilirler.

Ayrıca, büyük, kendi yürüyen hidrolik pülverizatörler de bulunur. Bu makineler daha geniş alanlarda kullanılır ve genellikle traktörler veya diğer büyük tarım makineleri tarafından çekilir. Ağaç ilaçlama makinası olarak kullanılabilir.

Hava Akımlı Hidrolik Pülverizatör

Hava akımlı hidrolik pulverizatör, sıvı ilaçları damlalar halinde hedef yüzeylere ulaştırmada hidrolik pülverizatörlerin temel çalışma prensibini takip eder. Ancak, uygun olmayan çalışma koşullarında, özellikle küçük damlaların hedeflere ulaşamadığı durumlarda bu cihazlar devreye girer.

Çalışma Prensibi

Hava akımlı hidrolik pülverizatörlerin çalışma prensibi, hidrolik pülverizatörlerle benzerdir. İlaçlar, yüksek basınçlı bir su akışı kullanılarak hedef yüzeylere iletilir.

Ancak, burada önemli bir fark vardır: Yardımcı bir hava akımı kullanılır. Bu hava akımı, özellikle küçük damla boyutlarına sahip ilaç damlalarının hedef yüzeylere ulaşmasını kolaylaştırır.

Bu, özellikle meyve bahçeleri gibi ağaçların yüksek olduğu alanlarda, damlaların hedefe doğru hareket etmesini sağlamak için kritik bir rol oynar.

Uygulama Alanları

Hava akımlı hidrolik pülverizatörler, özellikle meyve bahçelerinde ve yüksek bitkilerin yetiştirildiği tarım alanlarında yaygın olarak kullanılır.

Meyve ağaçları gibi bitkiler, ilaçların alt kısımlarına ulaşması için aşağıdan yukarıya doğru yerçekimine karşı hareket etmeleri gerektiği için bu tür makineler büyük bir avantaj sağlar.

Bahçe pülverizatörlerinden tarla pülverizatörlerine kadar farklı boyutlarda ve kapasitelerde hava akımlı hidrolik pülverizatörler bulunur.

Hava Akımlı Santrifüj Etkili Pülverizatörler

 Bu pülverizatörler, santrifüj etkisi ile döner diskli mekanizmaları kullanarak aynı zamanda hava akımını ilacın dağıtımına dahil ederler. Bu, yüksek etkililik ve hedefin daha iyi kaplanmasını sağlar.

Isı Enerjisiyle Çalışan Pülverizatörler (Sisleyiciler)

Bu tür ilaçlama makinesi modelleri, sıvı ilacı ısı enerjisi kullanarak buharlaştırır ve buharı hedef yüzeye püskürtür. Bu yöntem, özellikle sisleme uygulamaları için yaygın olarak kullanılır ve ilacın çok ince damla boyutlarında dağıtılmasına imkan tanır.

Taşınma ve Hareket Etme Özelliklerine Pülverizatörler

Bu makineler, ilacı iletirken kullanılan yöntemlerin yanı sıra, taşıma ve hareket etme özelliklerine göre de çeşitli kategorilere ayrılabilirler.

1. Elde Taşınan Pülverizatörler:

Bunlar operatör tarafından elle taşınır ve kullanılır. Genellikle küçük bahçeler, sera veya özel bitki bakımı gerektiren alanlarda tercih edilir.

2. Elle Çekilen Pülverizatörler:

Elle çekilen pülverizatörler, operatör tarafından çekilerek kullanılır. Daha büyük alanlarda çalışmak için elde taşınan pülverizatlardan daha etkilidirler.

3. Sırtta Taşınan Pülverizatörler:

Bu pülverizatörler, operatörün sırtına takılır ve ilaç uygulamasını sırt taşıma sistemiyle kolaylaştırır. Genellikle bahçecilik veya küçük çiftliklerde kullanılır.

4. Hayvanla Çekilen Pülverizatörler:

Bu modeller, hayvanlar tarafından çekilir ve genellikle geleneksel tarım uygulamalarında kullanılır.

5. Traktörle Çekilen Pülverizatörler:

Traktörler tarafından çekilen pülverizatörler, daha büyük tarım alanlarında etkili bir ilaç uygulaması yapmak için kullanılır.

6. Traktöre Asılan Pülverizatörler:

Bunlar, traktörlerin arkasına monte edilir ve bu traktör arkası pülverizatör modelleri genellikle büyük ölçekli tarım uygulamalarında kullanılır. Traktör arkası ilaçlama makinesi de denilebilen bu makine, traktörün hareketi ile pülverizatörün çalışması sağlanır. Traktör ilaçlama makinesi güç olarak daha yüksek kapasiteye sahip olduğundan, geniş tarım alanlarında kullanılabilir. Fakat traktöre takılan ilaçlama makinası fiyatları da modeline ve sağladığı güce göre değişiklik gösterir.

7. Kendi Yürür Pülverizatörler:

Kendi yürür pülverizatörler, motorlu ve kendi hareket eden makinelerdir. Operatör tarafından kontrol edilirler ve daha büyük alanlarda etkili bir şekilde çalışabilirler.

8. Uçak veya Helikopterle Taşınan Pülverizatörler:

Bu pülverizatörler, havadan ilaç uygulaması yapmak için uçaklar veya helikopterlerle taşınırlar. Genellikle büyük tarım arazilerinin hızlı bir şekilde ilaçlanması için kullanılır.

Güç Kaynağına Göre Pülverizatörler

Pülverizatörler, çalıştırıldıkları güç kaynaklarına göre dört ana grupta sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırma, pülverizatörlerin nasıl çalıştığını ve hangi tür işlerde kullanıldığını anlamamıza yardımcı olur.

 1. Elle Çalıştırılan Pülverizatörler:

Elle çalıştırılan pülverizatörler, operatör tarafından fiziksel olarak çalıştırılır. Genellikle küçük ölçekli tarım işlerinde veya bahçe bakımında kullanılırlar. Operatör, pülverizatörü elle taşır ve çalıştırır.

 1. Kendi Tekerleğinden Hareket Alan Pülverizatörler:

Bu tür pülverizatörler, kendi tekerlekleri veya itme gücüyle hareket edebilirler. Operatör, pülverizatörü iter veya tekerleklerini kullanarak hareket ettirir. Daha büyük alanlarda ve daha fazla kapasite gerektiren işlerde tercih edilirler.

 1. Üzerindeki Motordan Hareket Alan Pülverizatörler:

Bu grup pülverizatörler, üzerlerinde motor bulunduran makinelerdir. Motor, pülverizatörün hareketini sağlar ve operatör tarafından kontrol edilir. Daha fazla güç ve kapasite gerektiren işlerde kullanılır. Turbolu ilaçlama makinesi olarak modelleri de bulunur. Turbo atomizör gibi makineler güçlü kapasiteleri ile kolaylık sağlar. Turbo atomizör fiyatları arasından kullanımın amacına ve kullanılacak alana göre karşılaştırma yapılarak, bütçeniz için en doğrusu seçilebilir.

 1. Traktör Kuyruk Milinden Hareket Alan Pülverizatörler:

Traktör kuyruk milinden hareket alan pülverizatörler, traktörlerin kuyruk miline bağlanarak çalışırlar. Traktörün hareketi, pülverizatörün çalışmasını sağlar. Bu tür pülverizatörler genellikle büyük tarım alanlarında ve traktörle çekilen makinelerle birlikte kullanılır.

Pülverizatör

Pülverizatör Fiyatları

Pülverizatör fiyatları, bir dizi faktör ve değişken tarafından etkilenir. Potansiyel bir alıcı olarak, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir pülverizatör seçerken bu faktörleri göz önünde bulundurmalısınız:

Pülverizatörün Tipi ve Boyutu: Pülverizatörler farklı tiplerde ve boyutlarda gelir. Küçük taşınabilir pülverizatörler ile büyük traktörle çekilen pulverizatörler arasında fiyat farkları olacaktır. Ayrıca, pülverizatörün işlevselliği ve kapasitesi de pülverizatör fiyatları üzerinde etkisi vardır.

Kapasite: Pulverizatörün kapasitesi, yani ne kadar sıvı ilaç veya gübre taşıyabileceği, fiyatı etkiler. Daha büyük kapasiteli pülverizatörler genellikle daha yüksek fiyatlarla gelir.

İlaçlama Türü: Pülverizatörün kullanılacağı uygulama türü de fiyatı etkiler. Örneğin, hassas ilaçlama gerektiren uygulamalar için tasarlanmış pülverizatörler genellikle daha pahalıdır.

Malzeme Kalitesi: Pülverizatörün yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi fiyatı etkiler. Paslanmaz çelik veya yüksek mukavemetli plastik malzemeler kullanılan pülverizatörler genellikle daha dayanıklı ve pahalı olacaktır.

Aksesuarlar ve Yedek Parçalar: Pulverizatörler için mevcut aksesuarlar ve yedek parçaların fiyatı, toplam maliyeti etkiler. Özellikle yedek parça ve bakım malzemelerinin kolayca bulunabilir ve uygun fiyatlı olması önemlidir. Holsan ilaçlama makinaları yedek parçaları için yurt çapında geniş satış ve bakım servisinin bulunması ile kolay değişim sağlayabilirsiniz.

Pülverizatörlerin Ana Yapı Elemanları

Pülverizatörün çalışması için gerekli olan, kimyasalların hassas bir şekilde uygulanmasını sağlayan parçalardan bahsedelim.

İlaç Deposu

Malzeme

 Pülverizatörlerin ilaç depoları farklı malzemelerden üretilebilir. Başlangıçta ahşap (meşe, gürgen gibi türler) ve metal (pirinç, paslanmaz çelik) kullanılıyordu. Ancak günümüzde daha yaygın olarak cam elyafla takviyeli polyesterler, polietilen ve poliamid gibi plastikler kullanılmaktadır.

Süzgeç ve Kapak

 İlaç depoları, ağzı süzgeçli ve kapaklıdır. Bu özellikler, depoya giren sıvının temizlenmesini ve depo içinde saklanmasını sağlar. Süzgeç, depoya giren sıvıda katı parçacıkları tutar. Kapak, depoyu kapatır ve ilacın dışarıya sızmasını önler.

Boşaltma Vanası

 İlaç deposunun alt kısmında bir boşaltma vanası bulunur. Bu vanadan ilaç, püskürtme işlemi için motorlu ilaçlama pompası ile çekilir ve ilaçlama memelerine yönlendirilir.

Temizlik

 İlaç depolarının temizlenmesi önemlidir. Madeni depoların pürüzsüz yüzeyleri, içlerinde kalan ilaç artıklarının iyi temizlenmesine uygundur, ancak her uygulamadan sonra iyice temizlenmeleri gereklidir. Aksi halde ilaçlar korozyon etkisi nedeniyle kullanılamaz hale gelebilirler.

Malzeme Uygunluğu

 Polietilen depolar, diğer malzemelere göre daha ucuzdur ve temizlenmeleri daha kolaydır, ancak güneşten gelen mor ötesi ışınlar depo malzemesine zarar verebilir. Polyesterden yapılan depolar daha dayanıklıdır, uzun ömürlüdür ve kolayca tamir edilebilir. Ancak iç yüzeyleri pürüzlü olduğundan temizlikleri daha zordur.

Karıştırıcı

İlaçların verimli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için ilaçların homojen bir şekilde karıştırılması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan karıştırıcılar, pülverizatörlerin önemli bileşenlerindendir ve tarım ilaçlama makineleri için en yüksek verimi alabilmek çok önemlidir.

Karıştırıcılar, ilaç depolarında bulunan sıvı ilaçları karıştırarak homojen bir karışım elde ederler. Bu parça fanlı ilaç makinesi modellerinden, motorlu modellere kadar, her tür için önemli bir parçadır. İlaçlar genellikle süspansiyon veya emülsiyon halinde bulunurlar ve bu nedenle zamanla katı zerreciklerin çökebilmesi veya sıvının karışımının bozulabilmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Karıştırıcılar, ilaçların konsantrasyonunun sabit kalmasını ve tarım ilaçlama konusunda istikrarlı bir performans sağlarlar.

Karıştırıcı Türleri:

Pülverizatörlerde kullanılan karıştırıcılar, genellikle üç ana grupta sınıflandırılırlar:

Mekanik Karıştırıcılar: Mekanik karıştırıcılar, fiziksel olarak ilacı karıştırır. Genellikle içerisinde döner bir mekanizma bulunur ve ilaç depolarını karıştırarak homojen bir karışım oluşturur. Mekanik karıştırıcılar, pülverizatörün hareketiyle veya ayrı bir güç kaynağıyla çalışabilirler.

Hidrolik Karıştırıcılar: Hidrolik karıştırıcılar, ilaçları su veya hidrolik akışkanlarla karıştırır. Su veya hidrolik akışkanın basınca dayalı olarak ilaçlarla karışması sağlanır. Bu tür karıştırıcılar, mekanik karıştırıcılara göre daha az hareketli parçaya sahiptirler ve bu nedenle bakımı daha kolaydır.

Pnömatik Karıştırıcılar: Pnömatik karıştırıcılar, hava basıncını kullanarak ilaçları karıştırırlar. Hava basıncı, ilacı karıştırmak için kullanılır ve karışım homojen hale getirilir. Bu tür karıştırıcılar, bazen hassas karışım oranları gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Pulverizatör Pompa

Pulverizatör pompası bu ilaç atma makinesi modellerinin temel bileşenlerindendir ve ilaçların püskürtülmesi için gereken basınç enerjisi sağlarlar.

 1. Basınç Enerjisi Sağlama:

Pülverizatörlerin pompalarının ana görevi, traktör kuyruk milinden veya başka bir güç kaynağından aldıkları mekanik enerjiyi kullanarak sıvı ilacı basınç enerjisine dönüştürmektir. Pompalar, ilacı depodan emer ve yüksek basınçlı bir şekilde püskürtme memelerine yönlendirir.

 1. Sıvı Taşıma:

İlaçlama pompası, ilacın pülverizatörün boru hatları içinde hareket etmesini sağlar. İlaç, pompa tarafından taşındığı sırada basınç enerjisi kazanır ve memelerde bu enerji kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerjiye sahip damlalar, hedefe ulaşabilme yeteneğine sahiptirler.

 1. İlaç Karışımı ve Konsantrasyonun Sabit Tutulması:

Bazı pülverizatörlerde, ilaç pompasının bir diğer önemli görevi ilaç karışımını sağlamaktır. Özellikle hidrolik karıştırıcılı pülverizatörlerde pompa, depo içindeki ilacı karıştırarak konsantrasyonun sabit tutulmasını sağlar.

 1. Depo Doldurma İşi:

Pompa, depo doldurma işini de gerçekleştirebilir. Depo kapasitesi 1000 litre veya daha büyük olan bazı ilaçlama tankeri modellerinde, ilacın karıştırılması ve depo doldurulması için ikinci bir pompa kullanılabilir. Bu pompa, düşük basınçlı ancak yüksek verim gerektiren doldurma ve karıştırma işleri için kullanılır. Genellikle santrifüj pompa bu amaçla tercih edilir. İlaç atma makinesi için pompa bakımı da ilaçlama pompası arızalarının önüne geçilebilmesi için önemlidir.

Fakat sadece pompa değil aynı zamanda makinelerin her parçasının bakımı ve temizliği önemlidir. Bu bakım daha sonra ilaç makinesi neden basınç yapmaz gibi soruların önüne geçebilir.

İkinci bir pompa gerektirebilecek kapasitedeki makinelerinde fiyatları ona göre artmaktadır. Örneğin, 1000 lt holder fiyatları yüksek güçte kapasitesine göre belirlenir. Buna oranla 400 litre holder fiyatları ise daha düşük olabilmektedir. Bu yüzden ilk olarak fiyata değil, ihtiyacınıza hangi kapasitede makine uygun olacağını göz önünde bulundurup, daha sonra 400 veya 600 lt holder fiyatları ile karşılaştırma yapabilirsiniz.

Pompaların Hareketli Organlarına Göre Sınıflandırılması

Pülverizatör pompa modelleri hareketli organlarına göre iki ana grupta sınıflandırılabilirler.

Alternatif Hareketli Pompalar

Alternatif hareketli pompalar, sıvıyı ileri doğru ve geriye doğru iten veya çeken hareketli organlara sahiptirler. Bu tip pompaların alt kategorileri şunlar olabilir:

Pistonlu Pompalar: Pistonlu pompalar, piston adı verilen hareketli bir silindir kullanır. Piston, sıvıyı iterek veya çekerek pompalamanın gerçekleştirir. Genellikle yüksek basınç uygulamaları için kullanılır.

Plungerli Pompalar: Plunger, piston benzeri bir hareketli organı ifade eder. Plungerli pompalar da yüksek basınç uygulamalarında tercih edilir.

Membranlı Pompalar: Bu tür pompaların hareketli organı bir membrandır. Membran, sıvıyı pompalarken esner ve büzülür. Kimyasal maddelerin hassas bir şekilde pompalanması için idealdir.

Piston-Membranlı Pompalar: Bu pompalar hem piston hem de membran kullanır. İlaçlama makineleri gibi hassas uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar.

Döner Hareketli Pompalar

Döner hareketli pompalar, dönen bir hareketli organ kullanır. Bu tip pompaların alt kategorileri şunlar olabilir:

Dişli Pompalar: Dişli pompalar, dönme hareketiyle ilaçları sıkar ve iterek pompalar. Dişli dişlere sahip olur ve bu dişler arasından sıvı ilerler.

Rulolu (Masuralı) Pompalar: Rulolu pompalar, bir rotorün iç yüzeyinde hareket eden rulolar veya masuralar kullanır. Bu tip pompalar, düşük viskoziteli sıvıları pompalamak için uygundur.

Paletli Pompalar: Paletli pompalar, dönen bir rotorün içindeki paletlerin sıvıyı taşıdığı bir mekanizma kullanır. Paletler, sıvının ilerlemesini sağlar.

Santrifüj Pompalar: Santrifüj pompalar, dönen bir çarkın merkezkaç kuvveti ile sıvıyı dışarıya ittiği pompaları ifade eder. Bu tür pompalar, yüksek debi gerektiren uygulamalarda tercih edilir.

Türbin Pompalar: Türbin pompalar, yüksek hızda dönen bir türbin kullanır ve sıvıyı iterek pompalar. Yüksek hızlı uygulamalar için kullanılırlar.

Hava Deposu

 Hava deposu, pülverizatörün basınçlandırılmasını ve sıvı ilacın püskürtülmesini sağlayan önemli bir bileşendir. Hava deposu, ilaç deposunun basınçlı hava ile doldurulmasını ve sıvının püskürtülmesini düzenler.

Basınç Regülatörü ve Manometre

 Basınç regülatörü, ilaçlama sırasında kullanılan basınç seviyesini ayarlar ve kontrol eder. Manometre, pülverizatörün basınç durumunu sürekli olarak izler ve operatöre bilgi verir.

Boru ve Hortumlar

Borular ve hortumlar, ilacın depodan püskürtme memelerine iletilmesini sağlar. Bu borular ve hortumlar, sıvının düzgün bir şekilde akışını ve dağılımını sağlar.

Filtreler

 Filtreler, ilaçlama sırasında sıvı içindeki katı parçacıkları tutar ve memelerin tıkanmasını önler. Filtreler, pülverizatörün verimli çalışmasını sağlar.

Vanalar

 Vanalar, ilacın akışını kontrol eder. Bu vanalar, ilaçlama işlemi sırasında ilaç akışını açıp kapatarak operatörün kontrolünü sağlar.

Püskürtme Boruları ve Askı Sistemleri

 Püskürtme boruları, ilaçların memelere iletilmesini ve püskürtülmesini sağlar. Askı sistemleri, pülverizatörün taşınmasını ve montajını kolaylaştırır.

Depo Doldurma Sistemleri

 Depo doldurma sistemleri, pülverizatörün ilaç deposunu doldurmasını ve karıştırmasını sağlar. Bu sistemler, operatörün iş yükünü azaltır ve işlemi hızlandırır.

Verdi ve Doz Ayar Sistemleri

 Verdi ve doz ayar sistemleri, operatörün istenilen ilaç miktarını ve püskürtme hızını ayarlamasını sağlar. Bu sistemler, hassas ilaçlama gereksinimlerini karşılar.

Memeler

 Memeler, ilacın püskürtülmesini sağlar. Bu memeler, ilaçların damlalar halinde hedef yüzeylere iletilmesini sağlar. Memelerin türü ve boyutu, ilaçlama türüne ve uygulama gereksinimlerine göre seçilir.