ilaçlama

Pülverizatör Basınç Ayarı Nasıl Yapılır

Doğru İlaçlama İşlemi İçin Pülverizatör Basınç Ayarı Nasıl Yapılır

Pülverizasyon işleminin kalitesi için pulverizatör makinelerinin basınç ayarının doğru yapılması ürünlerin verimliliği ve kalitesini arttırmak için önemlidir. Doğru basınç ayarı, bitkilerin doğru şekilde ilaçlanmasını sağlar ve böcek, hastalık veya yabancı ot gibi zararlıları etkili bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olur.

Pülverizatör basınç ayarının doğru bir şekilde yapılması için, çiftçinin pülverizatörünün özelliklerini ve kullanım talimatlarını iyi bir şekilde anlaması gerekir. Çalışma koşulları ve kullanılan kimyasaldaki değişmeler yeni bir kalibrasyon gerektirmektedir. Pülverizatör basınç ayarının nasıl yapılacağına dair adımları inceleyelim:

ilaçlama

Pülverizatörün Hazırlanması:

Pülverizatör temizlenip eğer gerekliyse bakımı yapılmalıdır. Daha sonra, kullanacağınız ilacın etiketinde yer alan talimatları dikkatlice okumak çok önemlidir. Bu talimatlarda ilacın uygulanması için önerilen basınç aralığı için doğru bilgi verilmektedir.

Basınç Regülatörünün Ayarlanması:

Pülverizatörünüzün basınç regülatörünü ayarlanmalıdır. Basınç regülatörü, ilacın uygulanması için gerekli olan basıncı kontrol eder. Bu ayar, pülverizatörünüzün modeline göre farklılık gösterebilir. Bazı pülverizatörlerin regülatörleri üstünde ayar çubuğu veya numaralar mevcuttur. Bu numaralar, basınç ayarını belirtirler.

Basınç Ayarının Kontrol Edilmesi:

Pülverizatörün basınç ayarını kontrol edilmelidir. Basınç ayarı doğru değilse, basınç regülatörünü yeniden ayarlamak gerekebilir. Ayarladıktan sonra tekrar kontrol etmek gerekebilir. Basınç ölçer, pülverizatörünüzün ne kadar basınç ürettiğini gösterir. Basıncın önerilen aralığın içinde olduğundan emin olun.

Deneme Püskürtmesi:

İlaç uygulamaya başlamadan önce, pülverizatörünüzü hedef bitkilerin üzerine yaklaşık 30 cm uzaklıktan tutarak test edilmelidir. Basıncın doğru olduğundan emin olmak için püskürtme işlemi sırasında püskürtme miktarını kontrol edilir. Önerilen püskürtme miktarı, pulverizatör kullanım kılavuzunda yer alacaktır.

Püskürtme İşlemine Başlanması:

Deneme püskürtmesi işlemi başarılıysa, pülverizatörü kullanmaya başlanabilir. Pülverizatörü doğru bir şekilde kullanmak için, pülverizatörünüzün üreticisi tarafından belirtilen kullanım talimatlarını dikkatle takip etmek her zaman çok önemlidir. Püskürtme işlemi sırasında, pülverizatörünüzün çalışma basıncını ve püskürtme miktarını düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Genellikle, ilaç miktarı arttıkça, basınç ayarı da artırılmalıdır. Ayrıca, pülverizasyon işleminin yapılacağı yüzeyin özelliği de basınç ayarını etkiler. Örneğin, çim gibi yumuşak yüzeylerde düşük basınç ayarı, bitki yapısını korumak için gereklidir.

pülverizatör

Doğru Pülverizasyon İşlemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Pülverizasyon işlemi, tarımsal üretimde zararlı organizmaların kontrolünde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Ancak, bu işlemin doğru bir şekilde yapılabilmesi için çeşitli unsurların dikkate alınması gerekmektedir.

İlk olarak, pülverizasyon işleminin etkinliği, kullanılacak ilacın özellikleri, ilaçlanacak bitkinin türü ve gelişme durumu, zararlının cinsi ve popülasyonu gibi faktörlere bağlıdır. Bu nedenle, ilaç etiketlerinde tavsiye edilen dozaj ve uygulama yöntemleri dikkatle takip edilmelidir.

Ayrıca, işlemin doğru bir şekilde yapılabilmesi için ürünün verim ve kalitesi, ilaç normu, enerji tasarrufu, çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi gibi konular da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörlerin önemi, sadece tarımsal üretim açısından değil, aynı zamanda çevre sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır.

Hedef zararlı veya hastalık popülasyonunu kontrol etmek için pülverizasyon işlemi belirli bir zaman aralığında yapılmalıdır. Bununla birlikte, işlemin uygun zamanı, bitkinin büyüme aşaması, hava koşulları ve zararlı organizmaların popülasyon seviyelerine bağlı olarak belirlenmelidir.

Pülverizasyon sırasında, operatör sağlığı da göz önünde bulundurulmalıdır. İlaçlama işleminin sıvı formda olduğu ve solunum yoluyla alınabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, uygun koruyucu ekipmanlar kullanılmalı ve işlem sırasında operatörlerin maruziyeti en aza indirilmelidir.

Son olarak, maliyet de pülverizasyon işleminde dikkat edilmesi gereken bir faktördür. İlaçlama işlemi, doğru bir şekilde yapılmazsa maliyeti artırabilir ve aynı zamanda etkinliği azaltabilir. Bu nedenle, uygun ekipman kullanımı, doğru dozaj ve uygulama yöntemleri gibi faktörlerin dikkatle takip edilmesi, maliyeti düşürebilir ve işlemin etkinliğini artırabilir.

Efektif Pülverizatör Kalibrasyonu Nasıl Yapılır

İyi bir ilaçlama tekniğine ulaşmak için efektif bir kalibrasyon metodu uygulamak en önemli basamaklarından biridir. Doğru ve efektif bir kalibrasyon metodu ile; yetiştirilen üründe daha yüksek verim ve kalite almak mümkündür. Ayrıca, birim alana atılan ilaç + su miktarında, bir başka deyişle ilaç normunda azalma, zamandan tasarruf etme ve ilaç kayıplarının yaşanması sorunun önüne geçilmesi gibi avantajlar da sunar. Bunların haricinde, doğru kalibrasyon doğaya da yararlıdır. Çevre kirliliğine yol açan olumsuz uygulamaların azaltılması ve biyolojik etkinliğin artması gibi önemli faktörlere katkıda bulunur.

Doğru kalibrasyon metodu, ilaç normu, meme verdisi ve ilerleme hızı değerlerinin ölçüm ve hesaplanmasına dayanmaktadır. Aşağıdaki işlem basamakları takip edilecek kalibrasyon doğru bir şekilde yapılabilir:

 • Pülverizatörün tüm filtrelerde dahil olmak üzere kontrol edilmesi
 • İlaç etiketinin uygulanmak üzere dikkatli bir şekilde okunması
 • İlaç normunun seçilmesi,
 • İlaç normunu belirledikten sonra hava koşulları ve bitki yoğunluğuna göre tekrar kontrol edilmesi,
 • Meme tipi, çalışma basıncı ve ilerleme hızının seçilmesi,
 • İlaç deposunun temiz su ile doldurulması,
 • İlerleme hızının kontrol edilmesi,
 • Regülatörün ayarlanması,
 • Meme verdisinin kontrol edilmesi,
 • Çalışma basıncının yeniden kontrolü,
 • Etiket bilgilerine uygun olarak hazırlanan ilaç karışımının ilaç deposuna doldurulması,
 • İlaçlama sırasında kontrollere devam edilmesi
 • İlaçlama sonunda pülverizatörün temizlenmesi

Yukarıdaki maddeleri şöyle açıklayabiliriz:

Kalibrasyon işlemi, pülverizasyon işleminde kullanılan ilaçlama ekipmanının doğru ayarlanmasıdır. Bu işlem, ilaç normu, meme verdisi, ilerleme hızı ve çalışma basıncı değerlerinin ölçüm ve hesaplanmasına dayanmaktadır.

Kalibrasyon işlemi sırasında ilk olarak pülverizatörün tüm filtrelerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekiyorsa, bu işlem yapılmalıdır. Daha sonra, ilaç etiketi dikkatlice okunmalı ve uygulanacak ilaç normu seçilmelidir.

İlaç normunun belirlenmesinden sonra, hava koşulları ve bitki yoğunluğuna göre tekrar kontrol edilmelidir. Meme tipi, çalışma basıncı ve ilerleme hızı da bu aşamada seçilmelidir. Pülverizatörün ilaç deposu temiz su ile doldurulmalı ve ilerleme hızı kontrol edilmelidir.

Regülatör ayarlandıktan sonra, meme verdisi kontrol edilmeli ve çalışma basıncı yeniden kontrol edilmelidir. Son olarak, etiket bilgilerine uygun olarak hazırlanan ilaç karışımı ilaç deposuna doldurulmalıdır.

Pülverizasyon işlemi sırasında da kontroller devam etmelidir. İlaçlama sonunda, pülverizatörün temizlenmesi de önemlidir. Kalibrasyon işlemi doğru bir şekilde yapılmadığında, ilaçlama işlemi istenilen sonucu vermez ve çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir.

Doğru Basınç Ayarı Pülverizatörlerinizin Kullanım Ömrünü Uzatabilir

Pülverizatörlerin verimli çalışması, doğru basınç ayarı yapılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yanlış basınç ayarı, pülverizatörün kullanım ömrünü kısaltabilir ve hatta pülverizatörün parçalarına ve motoruna zarar verebilir. Kaliteli malzemelerle üretilmiş pulverizatörler fiyatları daha yüksek olabilir, fakat uzun vadede kullanım için çok avantajlıdır. Yine de kullanım talimatlarına uygun kullanılmadığında, gereken bakıma yeterince önem verilmediğinde, basınç ayarları yanlış kullanıldığında makinenizin ömrü ciddi bir şekilde kısalabilir. Bu yüzden makine ne kadar kaliteli olursa olsun veya pulverizatör fiyatları ne kadar yüksek olursa olsun, düzgün kullanım yapılmadığında üzücü sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz.

Doğru basınç ayarı, bitki hasadında daha yüksek verimlilik ve kalite sağlar. Yanlış basınç ayarı ise bitki koruma ürünlerinin gereğinden fazla kullanılmasına veya yetersiz uygulanmasına neden olabilir. Ayrıca, doğru basınç ayarı aynı zamanda bitki sağlığına ve çevre sağlığına da katkıda bulunur. Yanlış basınç ayarı, çevre kirliliğine neden olabilir ve bitkilerin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bitki koruma ürünlerinin aşırı kullanımı, toprağı ve su kaynaklarını kirletebilir ve insan sağlığına zararlı olabilir.