Ağaç İlaçlama Makinası

Ağaç Sağlığı için Ağaç İlaçlama Makinası Kullanımı

Ağaçlar, çevremizi güzelleştiren, oksijen üreten ve ekosistemlerimizin temel bir parçası olan canlı organizmalardır. Ancak, ağaçların da çeşitli zararlı etkenlere maruz kaldığı ve bu nedenle düzenli bakım ve koruma gerektirdiği bir gerçektir.

Ağaçların sağlığını sürdürmek ve onları hastalıklardan, zararlı böceklerden ve diğer tehditlerden korumak için ağaç ilaçlama makinası büyük bir öneme sahiptir.

Ağaç İlaçlama Makinası Nedir?

Ağaç ilaçlama makinası, ağaçların sağlığını korumak ve zararlı organizmalarla mücadele etmek için kullanılan teknolojik bir cihazdır. Bu makineler, sıvı ilaçları ağaçların yapraklarına veya gövdelerine uygulamak için tasarlanmıştır. Ağaç ilaçlama makinası, genellikle bahçıvanlar, ormancılar, peyzaj tasarımcıları ve belediyeler tarafından kullanılır.

Ağaç ilaçlama makineleri, farklı tipte ilaçları farklı yöntemlerle ağaçlara uygulayabilen çok çeşitli modellere sahiptir. Bazıları sıvı ilaçları püskürtme, bazıları ise ilaçları kök sistemine enjekte etme yeteneğine sahiptir. Bu makineler, ağaçların boyutlarına, çeşitlerine ve hastalık türlerine göre uygun yöntemi seçme esnekliği sunar.

Ağaçlar İçin İlaç Atma Makinesi Kullanım Alanları

Bahçıvanlık ve Peyzaj Bakımı: Bahçelerdeki ağaçlar, bitki örtüsünün önemli bir parçasını oluşturur. Ağaçlar için ilaç atma makinesi bitki hastalıkları ve zararlı böceklerle mücadelede bahçıvanlar ve peyzaj tasarımcıları için önemli bir araçtır.

Ormancılık: Orman yönetimi, ağaçların sağlığını koruma ve ormancılık işletmelerinin ürünlerini hastalıklardan ve zararlılardan koruma açısından kritik bir rol oynar. Ağaç ilaçlama tankeri orman alanlarında büyük çaplı kullanım için uygundur. Traktör ilaçlama makinesi büyük alanlar için tercih edilip, ilaçlama verimini arttırabilir. Traktöre takılan ilaçlama makinası fiyatları teknolojik özelliklerine ve gücüne göre farklılık göstermektedir.

Belediyeler ve Kamu Alanları: Belediyeler, kentlerin yeşil alanlarını ve parklarını koruma sorumluluğuna sahiptir. Ağaç için ilaç atma makinesi, bu alanlardaki ağaçların sağlığını korumak için kullanılır. Traktör arkası ilaçlama makinesi modelleri de büyük alanların ilaçlama ihtiyaçlarında kullanılabilir.

Ticari ve Tarımsal Alanlar: Ticari ağaç yetiştiricileri ve meyve bahçesi sahipleri, ağaçların verimliliğini ve kalitesini artırmak için ağaç ilaçlama makinası kullanır.

Ağaç İlaçlama Teknikleri ve Yöntemleri

Ağaçların sağlığını korumak ve zararlı organizmalardan kurtulmak için çeşitli ilaçlama teknikleri ve yöntemleri kullanılır. Bu teknikler, ağacın cinsine, büyüklüğüne, tehdit türüne ve ilacın türüne bağlı olarak değişebilir.

Pülverizasyon Nedir

Pülverizasyon, tarım ilaçlama için yaygın tekniklerinden biridir ve bitkilerin korunması için sıvı ilaçların bitki organlarına püskürtülmesini içerir. Püskürtme işlemi sırasında rüzgar yönüne ve hava koşullarına dikkat etmek önemlidir, böylece ilaç istenmeyen bölgelere taşınmaz. Pulverizasyonda dikkat edilmesi gereken birkaç noktayı birlikte inceleyelim:

Pülverizasyon Tekniği

Pülverizasyon tekniği, bitki sağlığını korumak ve zararlı organizmalara karşı mücadele etmek için yaygın olarak kullanılır. Bu teknik, ilaçların su ile karıştırılarak bitkiler üzerine püskürtülmesini içerir.

İlaç Seçimi: İlacın doğru seçimi çok önemlidir. İdeal bir ilaç, hedef zararlılara karşı etkili olmalı, yan etkileri minimize edilmelidir. İnsanlar ve diğer faydalı organizmalara zarar vermemelidir.

Damla Büyüklüğü: İlacın hedef üzerinde yeterince etkili olabilmesi için uygun büyüklükte damlalarla püskürtülmesi gereklidir. Belirli sınırlar içindeki damlalar daha yeknesak bir kaplama sağlar. Küçük damlalar iyi bir teknikle hedef üzerine çöktürülmezlerse rüzgar etkisiyle hedef dışına taşınabilir veya buharlaşarak ilaç kayıplarına neden olabilir. Bu noktada atomizör damla büyüklüğünde daha pülverizatöre göre daha küçük parçalarla ilaçlamayı mümkün kılabilir. Atomizör nedir sorusunun cevabı ise, ilacı ince damlacıklar halinde dağıtmak veya püskürtmek için kullanılan bir mekanizma olacaktır.

Sürüklenme: İlacın hedeflenen alan ve yüzeyler dışına taşması olayına “sürüklenme” denir. Bu, ilacın yanlış yerlere gitmesine ve istenmeyen etkilere yol açabilir. Doğru püskürtme tekniği ve damla büyüklüğü seçimi sürüklenmeyi minimize edebilir.

İlacın Konsantrasyonu: İlaç konsantrasyonu, hedef zararlılara göre ayarlanmalıdır. Yüksek konsantrasyonla kullanılan ilaçlar, iri damlaların bitkilere zarar vermesine neden olabilir. İlaçların etkili olabilmesi için uygun konsantrasyonlar seçilmelidir.

Teknik Özellikler: Kullanılan pülverizasyon ekipmanının teknik özellikleri de önemlidir. Bu ekipmanın damla büyüklüğünü kontrol etme yeteneği, ilacın yeknesak bir şekilde püskürtülmesine yardımcı olur.

Uygulama Hacmi: İlaç normu veya uygulama hacmi, birim alana uygulanan sulandırılmış ilaç miktarını belirtir. İlaç normu, bitkinin yaprak yoğunluğu, kullanılan ekipmanın damla büyüklüğü, kullanılacak formülasyonun özelliği ve ekipmanın teknik özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Tozlama

Bu yöntemde, ilaç toz halinde bitkilere verilir ve bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Kuru veya nemli tozlama olarak ikiye ayrılabilen bu yöntemin tekniğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları inceleyelim:

Tozlama Tekniği:

Su İhtiyacı Yok: Tozlama, ilaçları su ile karıştırmadan kullanır. Bu, suyun kısıtlı olduğu veya sınırlı olduğu bölgelerde avantajlı olabilir.

Etkili Kaplama Sorunu: Toz ilaçlar, bitkileri sıvı ilaçlamaya göre daha az etkili bir şekilde kaplar. Bu nedenle ilaçlamada daha fazla ilaç sarfiyatı gerekebilir.

Rüzgar Etkisi: Toz ilaçlar rüzgardan kolayca etkilenebilir ve dağılabilir. Bu nedenle tozlama, rüzgarsız hava koşullarında daha etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

Sarfiyat Fazladır: Tozlama yöntemi, aktif ilaç madde sarfiyatı açısından sıvı ilaçlamaya kıyasla daha fazla miktarda ilaç kullanılmasını gerektirebilir.

Nemlendirilmiş Tozlama Tekniği:

Nemlendirilmiş tozlama, toz ilacın nemlendirilerek bitkilere verildiği bir varyasyonudur. Bu yöntemde, toz ilaç su ile karıştırılarak nemlendirilir ve daha etkili bir uygulama sağlanır.

Tozun Yapışması: Nemlendirilmiş tozlama, tozun bitkilere daha iyi yapışmasını sağlar ve ilacın daha etkili kullanılmasına olanak tanır.

Su İhtiyacı: Bu yöntemde su kullanılır, ancak geleneksel sıvı ilaçlamaya göre daha az su gerekebilir.

Sıvı İlaçlama ve Sürüklenme Sorunu:

Sıvı ilaçlama tekniklerinde, damlaların rüzgar etkisiyle sürüklendiği veya istenmeyen alanlara taşındığı durumlarla karşılaşılabilir. Özellikle yüksek dozlu ilaçlarda, ilacın hedef dışına sürüklenmesi çevresel sorunlara neden olabilir.

Enjeksiyon

Kök Sistemine Doğrudan Etki: Enjeksiyon, ağacın kök sistemi ve iç dokularına doğrudan ilaç verilmesini içerir. Bu, ağacın sağlığını korumak ve zararlı organizmalardan kurtulmak için etkili bir yol sağlar. Özellikle ağacın kök hastalıkları veya zararlı organizmalarla enfekte olduğu durumlarda kullanışlıdır.

Minimum Çevresel Etki: Enjeksiyon tekniği, ilacın hedefe odaklanmasını ve çevresel etkiyi minimumda tutmasını sağlar. Bu, toprak ve su kirliliği riskini azaltır ve diğer organizmalara zarar verme olasılığını azaltır.

Enjeksiyon Cihazları: İlaçlar, ağacın gövdesine veya köklerine yerleştirilen özel enjeksiyon cihazları ile verilir. Bu cihazlar, ilacın hedef noktalara hassas bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Damlama

Toprak ve Kök Beslenmesi: Damlama tekniği, ağacın kök bölgelerine belirli bir süre boyunca damlayan bir ilaç çözeltisi uygulamayı içerir. Bu, topraktan emilen su ve ilaç karışımının köklere ulaşmasını sağlar. Ağacın beslenmesini ve sağlığını artırır.

Uzun Vadeli Etki: Damlama tekniği, ağaç sağlığını uzun vadeli olarak korur. Sürekli olarak düşük miktarlarda ilaç verilmesi, ağacın köklerini sürekli olarak besler ve zararlı organizmaların ağacı etkileme olasılığını azaltır.

Doğru Uygulama: Damlama tekniği, ilacın doğru miktar ve hızda damlatılmasını gerektirir. İlaçlar suyla seyreltilir ve belirli bir süre boyunca damlatılır. Bu nedenle, uygulama işlemi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Ağaçlara Yerden İlaçlama Yapmak

Ağaçlara yerden ilaçlama yapmak, bitki sağlığını korumak ve zararlı organizmaları kontrol altına almak için yaygın olarak kullanılan bir tarım uygulamasıdır. Bitki koruma makinaları, bu amaçla kullanılan çeşitli ekipmanları içerir.

İlaç Formülasyon Biçimine Göre Yerden İlaçlama Yapan Makineler:

Pülverizatörler: Pülverizatörler, sıvı ilaçları bitkilere püskürtmek için kullanılan makinelerdir. Bu makineler, ilacın bitkilere etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar ve çeşitli kaplama tipleri sunar. Pülverizatör fiyatları modellerine ve sunduğu kapasiteye göre değişiklik gösterir.

Tozlayıcılar: Tozlayıcılar, toz ilaçların bitkilere verilmesi için kullanılır. Bu makineler, tozların bitkilerin yapraklarına veya köklerine uygulanmasına yardımcı olur. Tozlayıcılar özellikle bazı bitki hastalıkları ve zararlıları kontrol etmek için kullanılır.

Mikrogranül Uygulayıcılar: Mikrogranül uygulayıcılar, bitkilere mikrogranül ilaçların verilmesi için kullanılır. Bu ilaçlar, bitkilerin kök bölgelerine veya yapraklarına uygulanır ve genellikle doğru miktarlarda uygulama yapmayı kolaylaştırır.

Pülverizatörlerin Çalışma Prensibi:

Pulverizatör, ağaç ilaçlaması için sıkça kullanılan mekanik ilaçlama makinesidir. Fanlı ilaçlama makinesi gibi farklı modelleri olabilir. Bu makineler, sıvı ilaçların bitkilere püskürtülmesini sağlar ve genellikle yüksek basınçlı pompaları içerir. Traktör arkası pülverizatör, sırt pülverizatörleri, el ile taşınan pülverizatörler gibi farklı ihtiyaçlara uygun farklı modelleri bulunmaktadır.

Sıvı İlaç Depolama: İlaçlar öncelikle bir depoya konulur. Bu depo, genellikle pülverizatörün taşıma kabıdır.

Pompa Emme: Pülverizatörün bir pompa sistemi vardır. Bu ilaçlama pompası, depodaki sıvı ilacı emer. Motorlu ilaçlama pompası gibi farklı teknolojilere sahip pompalar olabilir. İlaç pompası, pülverizatörün düzgün çalışması için önemli parçalarından biri olup, düzenli bakımının yapılmasına dikkat edilmesi gerekir. Doğru bir bakımla ilaçlama pompası arızalarının önüne geçebilirsiniz.

Basınç Oluşturma: Emilen sıvı ilaç, pulverizatör pompa tarafından basınç altında tutulur. Bu basınç, ilacın daha sonra püskürtme işlemi sırasında yeterince hızlı ve etkili bir şekilde çıkmasını sağlar. İlaç makinesi neden basınç yapmaz gibi sorunlar yaşıyorsanız, sebebi, makinenin yanlış kullanılması veya doğru bakımının yapılmaması gibi durumlar olabilir.

Memeler ve Püskürtme: Yüksek basınç altında tutulan sıvı ilaç, meme deliklerinden çıkarken hızlanır ve parçalanarak ince zerreler haline gelir. Bu ince damlacıklar, bitkilerin yapraklarına veya köklerine püskürtülür.

Ağaç İlaçlama İçin Pülverizatörler ve Çalışma Prensibi

Ağaç ilaçlaması, bitki hastalıkları, zararlı organizmalar ve diğer olumsuz etkenlere karşı ağaçların korunmasında önemli bir uygulamadır. Pülverizatörler, ağaç ilaçlaması için sıkça kullanılan mekanik ilaçlama makineleridir. Bu makineler, sıvı ilaçların bitkilere püskürtülmesini sağlar ve genellikle yüksek basınçlı pompaları içerir. İşte pülverizatörlerin çalışma prensibi ve önemli özellikleri:

Pülverizatörlerin Çalışma Prensibi:

Pülverizatörler, sıvı ilacın depodan bir pompa ile emilmesi ve basınç altında memelere iletilmesi prensibiyle çalışır. İşte bu süreç ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

Sıvı İlaç Depolama: İlaçlar öncelikle bir depoya konulur. Bu depo, genellikle pülverizatörün taşıma kabıdır.

Pompa Emme: Pülverizatörün bir pompa sistemi vardır. Bu pompa, depodaki sıvı ilacı emer.

Basınç Oluşturma: Emilen sıvı ilaç, pompa tarafından basınç altında tutulur. Bu basınç, ilacın daha sonra püskürtme işlemi sırasında yeterince hızlı ve etkili bir şekilde çıkmasını sağlar.

Memeler ve Püskürtme: Yüksek basınç altında tutulan sıvı ilaç, meme deliklerinden çıkarken hızlanır ve parçalanarak ince zerreler haline gelir. Bu ince damlacıklar, bitkilerin yapraklarına veya köklerine püskürtülür.

Pülverizatörlerin Özellikleri ve Koşulları:

Ağaç ilaçlaması için pülverizatörler, aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

Tekdüze Dağılım: İlaç tekdüze olarak bitkilerin üzerine dağılmalı ve püskürtme kesiksiz olmalıdır. Bu, ilacın bitkilere etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Sabit İlaç Dozu: Pülverizatörler, süspansiyon veya emülsiyon halindeki ilacın dozunu sabit tutmalıdır. Bu, ilaçlamada tutarlılık sağlar.

Korozyona Dayanıklı Parçalar: İlaçla temas eden pülverizatör parçaları korozyona dayanıklı olmalıdır. Kimyasal madde ile temas eden parçaların dayanıklılığı önemlidir.

Dayanıklı Hortumlar: Hortumlar ilacın etkisine karşı dayanıklı olmalı ve kolayca kıvrılabilmelidir. Bu, pülverizatörün kullanım ömrünü uzatır.

Çeşitli Bitkilere Uygunluk: Pülverizatörler, farklı bitki türlerine ilaç uygulama olanağına sahip olmalıdır. Çeşitli bitkilerin farklı ihtiyaçları olabilir.

Ağaç İlaçlama Makinası

Tozlayıcıların Çalışma Prensibi

Bu makineler, toz ilacı bitkilerin yapraklarına veya köklerine etkili bir şekilde dağıtmak için kullanılır.

Toz ve Hava Karışımı: Tozlayıcılarda bir depo içine konulan toz ilaç, depo içindeki karıştırıcı yardımıyla depo dibindeki çıkış deliğine sevk edilir. Bu delik genişliği ayarlanabilir. Delikten geçen toz, bir vantilatör tarafından sağlanan hava akımı içine gelir ve hava akımı ile birlikte iletilir.

Tozun Dağıtımı: Toz ilaç, hava akımı ile birlikte tozlama memeleri kullanılarak bitkilere dağıtılır. Tozun bitkilere etkili bir şekilde iletilmesini sağlamak için memelerin tasarımı önemlidir. Silindirik boru şeklindeki memelerle, belirli bir mesafeye toz ilacı iletmek mümkündür.

Nemlendirme Yöntemi: Toz ilaç, kuru veya nemlendirilerek uygulanabilir. Nemlendirme yöntemiyle toz ilaç uygulamada, toz ilaç deposunun üst kısmına yerleştirilmiş ayrı bir su deposu bulunur. Bu yöntemle tozun hedef yüzeyler üzerinde tutunma olasılığı daha yüksektir.

Farklı İlaçlama İhtiyaçlarına Göre Makinenin Kapasitesi Nasıl Olmalı?

Ağaç ilaçlama makinelerinin kapasitesi, kullanılacak alana, ilaçlama hedeflerine ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. İlaçlama makinesi seçerken, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir:

Alan Büyüklüğü: İlaçlayacağınız alanın büyüklüğü, makine kapasitesini belirler. Daha büyük alanlar için daha büyük kapasiteli makineler gerekebilir.

Bitki Türü: İlaçlama yapılacak bitki türü de önemlidir. Bazı bitkiler daha fazla ilaca ihtiyaç duyabilir ve bu durumda daha yüksek kapasiteli makineler gerekebilir.

İlaçlama Sıklığı: İlaçlama sıklığı, makine kapasitesini etkiler. Daha sık ilaçlama yapılacaksa, daha büyük bir depo kapasitesi gerekebilir.

İlaç Türü: Kullandığınız ilacın türü, makine seçimini etkiler. Sıvı ilaçlar genellikle daha fazla depo kapasitesi gerektirir.

Makine Taşınabilirliği: İlaçlama makineleri, taşınabilirliği etkileyen farklı boyutlarda ve yapıda olabilir. Taşınabilirlik, kullanım alanına ve ihtiyaçlara uygun bir makine seçiminde önemlidir.

Kullanım alanına ve ihtiyaca göre uygun kapasitede bir ilaçlama makinesi ararken, fiyatlarında bu özelliklere ve teknolojilere göre değişiklik göstereceği unutulmamalı. Örneğin, daha büyük alanlar için ve daha az sıklıkta ilaçlama yapılacaksa 1000 lt Holder fiyatı daha uygun olabilir. Ancak daha küçük alanlar veya sık sık ilaçlama gereken durumlar için 600 lt holder fiyatları veya 400 litre holder fiyatları ile bütçenize göre daha küçük kapasiteli makineler tercih edilebilir.

Unutmayın ki Holder fiyatlarının yanı sıra makinelerin taşınabilirliği, kullanılacak alana erişim ve makinelerin manevra kabiliyeti gibi faktörler de seçimde etkili olabilir.

Ağaç Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele

Ağaç hastalıkları ve zararlıları bitki sağlığını ciddi şekilde etkileyebilirler ve ağaçların büyümesini, gelişmesini ve verimini olumsuz yönde etkileyebilirler.

  1. Ağaç Zararlıları:
  2. Ağaç Bitleri: Ağaç bitleri, ağaç yapraklarının alt kısımlarında yaşayan küçük böceklerdir. Yaprakları sarartabilir ve yaprak dökümüne neden olabilirler. Mücadele için püskürtme veya tozlama ile uygun insektisitler kullanılabilir.
  3. Ağaç Güvesi: Ağaç güveleri, ağaçların kabuklarına zarar veren larvaları ile bilinirler. Zarar görmüş bölgelerde kabuk dökülmeleri ve dal ölümleri gözlemlenebilir. İlaçlama makineleri kullanılarak uygun insektisitler ağaçlara uygulanabilir.
  4. Kemirgenler: Kemirgenler ağaç kabuklarına zarar verebilirler. Kemirgen türlerine karşı tuzaklar ve yemler kullanılabilir.
  5. Ağaç Hastalıkları:
  6. Mantar Hastalıkları: Mantarlar, ağaçların yaprakları ve gövdeleri üzerinde lekeler oluşturabilirler. Mantar hastalıklarına karşı fungisitler kullanılabilir. Pülverizasyon yöntemi ile uygulanır.
  7. Bakteriyel Hastalıklar: Bakteriler, ağaçların yaprakları ve kökleri üzerinde lekeler oluşturabilirler. Bakteriyel hastalıkların kontrolünde bakterisitler kullanılabilir. Pülverizasyon veya enjeksiyon yöntemleri uygundur.
  8. Virüs Hastalıkları: Virüsler, ağaçların büyümesini etkileyebilirler. Virüs hastalıklarının yayılmasını önlemek için özellikle ağaçları koruma altına almak önemlidir. Mücadele genellikle bağışıklık veya aşılama yöntemleriyle yapılır.

Ağaç hastalıkları ve zararlılarına karşı etkili bir mücadele için doğru tanı, erken teşhis ve uygun ilaçlama yöntemlerinin seçilmesi önemlidir. Ayrıca, mücadele programları düzenli olarak güncellenmelidir, çünkü hastalıklar ve zararlı organizmalar zaman içinde evrilebilir. Bitki sağlığını korumak için ağaç ilaçlama makineleri ve diğer uygun ekipmanlarla çalışmak, bitkilerin uzun vadeli sağlığını ve verimliliğini artırabilir.

HOLSAN İlaçlama Tankeri: Bitki Sağlığını Koruma ve Verimliliği Artırma İçin Güvenilir İsim

Tecrübe ve Bilgi Birikimi: HOLSAN, 65 yıllık köklü geçmişiyle ağaç hastalıkları ve zararlılarıyla mücadelede uzmanlaşmıştır. Bu süreçte edinilen tecrübe ve bilgi, müşterilerine en iyi hizmeti sunma konusundaki güvencenin temelidir.

Müşteri Memnuniyeti: HOLSAN ürünlerini kullanan çiftçilerin ve bahçe sahiplerinin memnuniyeti, markanın güvenirliğini kanıtlar. Yurtiçi ve yurtdışında HOLSAN ürünlerini tercih eden müşteriler, ürünlerin etkili ve güvenilir olduğunu gösterir.

Yedek Parça Stoku: HOLSAN, ilaçlama makinaları yedek parçalarını stoklarında bulundurur. Bu, müşterilere hızlı ve kesintisiz bir hizmet sağlar.

Geniş Satış ve Bakım Servisi: HOLSAN, Türkiye genelinde geniş bir satış ve bakım servisi ağına sahiptir. Müşterilerin ürünlerini satın alırken ve bakımını yaparken güvenilir bir destek almasını sağlar.

Teknolojiye İlgi: HOLSAN, ilaçlama makinaları teknolojisinde Türkiye’de her zaman öncü olmuştur. Yenilikçi tasarımları ve teknolojileri sayesinde, müşterilerine en iyi ürünleri sunar.

Patentler ve Kalite: HOLSAN’ın patentli Turbo Atomizörler, kızak sistemi, çelik dalgakıranlar ve trafik mevzuatına uygun trafik sinyalizasyonları gibi özellikleriyle dikkat çeker. Turbolu ilaçlama makinesi bitkileri hızlı, etkili ve homojen bir şekilde ilaçlama amacıyla kullanılan bir tarım makinesidir. Turbo atomizör fiyatları modeline ve kapasitesine göre farklılık gösterebilir.

Ayrıca, 304 kalite paslanmaz çelik tarım ilaçlama makinelerinin Türkiye’deki ilk üreticisidir.

Ruhsat ve Garanti: HOLSAN makinaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ruhsat ve deney raporuna sahiptir. Ayrıca, ürünler 2 yıl garantilidir, müşterilere güven verir.

Uygun Fiyat: HOLSAN, en yüksek kalitedeki makineleri en uygun fiyatlarla sunmayı hedefler. Müşterilere en iyi değeri sunmak için çalışır. En iyi kaliteye, uygun atomizör fiyatları ile sahip olabilirsiniz.

HOLSAN, ağaç hastalıkları ve zararlılarına karşı etkili bir mücadele için güvenilir bir iş ortağıdır. Bitki sağlığını korumak ve verimliliği artırmak için HOLSAN ilaçlama makineleri, çiftçilere ve bahçe sahiplerine destek olur.